STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 AZPEITIKO IKASTOLA KARMELO ETXEGARAI  KONPETENTZIA MATEMATIKOA ETA TEKNOLOGIKOA GARATZEN HH ETA LHn.

Zenb. – Nş: 1

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2019_2020

·         TEKNOLOGIA, HEZKUNTZA-ROBOTIKA ETA ZIENTZIA  egitasmoak IUPan planifikatzea  ●   TEKNOLOGIA, HEZKUNTZA-ROBOTIKAKO HEZKUNTZA Ikastetxe Urteko Planean planifikatutakoaren arabera, Berritzeguneko aholkulariekin jarraipena egitea.  ●   TEKNOLOGIA,  HEZKUNTZA-ROBOTIKAKOETA ZIENTZIA  egitasmoekiko   formazio aukera izatea eta horretarako proiektua aurkeztea.  o      Scratch edo beste programazio-lengoaia batzuei buruzko prestakuntza jasotzea, eta kasuan kasuko materiala erabiltzen ikastea. ● Hezkuntza eskaintza aberasteko eta gure ikasleriari hobeto erantzuteko, proiektua sendotzea.  ●    Scratch programazio-lengoaiaren edo beste programazio-lengoaia batzuen erabilera sustatzea, hainbat esparrutako edukiak barneratzen dituzten proiektuak egiteko tresna eta ikaskuntzarako tresna lagungarri gisa.  ● Teknologia, zientzia eta matematika konpetentziak eta beraiekin pentsamendu zientifikoa gure ikasleei era sistematikoan garatzen laguntzeko aukera, materialak, metodo eta proposamen berritzaileak, baliabide didaktikoak eta estrategia praktikoak, irakasgaien ikas-irakaskuntza integratua, ikerketan oinarritutako ikaskuntza eta umeei egokitutako jarduera praktikoak burutuz plangintza eskaintzea.   ● Etapako curriculumeko oinarri matematikako, zientifikoak eta teknologikoak , horiek lantzeko printzipio metodologikoak eta baita horiek ikasteari eta garatzeari buruzko teoriak ere ezagutzea.   ●     Proiektua aurrera begira behar bezala definituta lantzeko, proiektuaren gauzaketa ebaluatzea  indar-guneak eta hobetu beharrekoak antzemanez eta hobetzeko proposamen berriak zehaztuz.   ●            Ikasleriaren motibazioa  eta ikasgiroa hobetzea.  ● Zientzia Esperimentalekin lotutako proposamen eta proiektu didaktikoen egitearen bidez ingurune naturalarekiko errespetua eta interesa bultzatzea   ●       Pentsamendu zientifiko, teknologiko, artistiko eta matematikoaren kultura suspertzea, eta ikasleak, erabakiak hartzeko orduan, ebidentzietan oinarritutako arrazoimena erabil dezaten bultzatzea, arazoak ebatziz (PBL) eta lan kooperatiboaren bidez  ●    Proiektuak generoen arteko berdintasuna sustatzea, zientziaren arloko lanbideen inguruko genero-berdintasuna bultzatuz eta haurrei era berdinean garatzeko aukera ematen dieten espazioa sortuz, etab.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

HH2, HH3, HH4, HH5, LH1, LH2, LH3, LH4, LH5, LH6 eta GELA EGONKORRA

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Teknologia eta robotika gure hezkuntza proiektuan barneratu eta gure ikasleei eskaintzeko baliabideak eta formakuntza eskuratzen jarraitu nahi dugu. Ikasturte osoa Berritzeguneak antolatutako mintegian formazioa jasotzen eman eta gero, eta jarraian geletan aplikatzen hasi bagara ere, jarraitu nahi dugu formazioa jasotzen, gero eta gehiago eta hobeto ikasleekin aplikatzen eta gero eta materiala gehiago izaten. Gure ikasleak mundurako prestatu nahi baditugu, ez dugu robotikarik gabeko prestakuntzarik ulertzen..

Proiektu honen bidez gure ikasleei zientzia eta teknologiaren konpetentzia gehiago eta hobeto garatzeko aukera eskaini nahi diegu.

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

·         http://www.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/w58descargarDocPIDServlet?id=09029670806e77b6&nombre=012320_802204_STEAM%20PROIEKTUA%20HH-LH%202019-20%20.pdf

 

 

Ikastetxea:  012320  Karmelo Etxegarai HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png