STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 ZIENTZIA PROIEKTUA (STEAM) 2020-2021

Zenb. – Nº: 11

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2020-2021

·         Ingurune fisikoa ikertzea eta bertako zenbait elementuren ezaugarriak identifikatzea eta parte aktiboa sustatzea. Ingurua, errespetuzko jarrerak landuz, aztertzea eta ondorioak ateratzea . Ikasleak, talde lanaren bitartez eta genero berdintasunean oinarrituz heziketa zientifikora hurbiltzea. Pentsamendu konputazionalarekin erlazionatutako trebetasun kognitiboak gauzatzea. Robotikan Proiektuak gauzatzea.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

HH eta LH

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

STEAM Proiektu  zientifikoa bide ezin hobea bihurtu zaigu ortuko jarduerak urteetan  gure eskolako arlo curricularrekin lotuta  lantzen izan ditugunak,  robotikaren jarduerekin batera lotzeko. Batetik, ortuko esparruan,  aurre ikusi behar dugu jokabide desberdinak gauzatuz,naturaren baldintzak duen eragina eta robotikaren esparruan giza jokabide desberdinen erabakiak duten ondorioak aurreikusi behar dira.

STEAM proiektuak, nahiz eta  esparru  desberdin  hauetatik  bideratzen dugun, bietan ikasleen konpetentzia zientifiko-teknologikoa garatzeko  jokabide amankomuna ahalbidetzen du:  esperimentazioaren bidez  hipotesiak eginez, saiakerak gauzatuz, baldintzak aldatuz, ondorioak ateraz, konparaketen bidez ezagupen berriak eraiki eta egiaztatu  egiten dute. Elkarlanean burututako jarduerekin kideengandik ikasten dute. Hau guztia  genero berdintasuneko ikuspegitik bideratuta  dago.

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

 

 

Ikastetxea:  014356  URRETXINDORRA HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png