STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

 Energia berriztagarrien laguntzaz mundua intrepetatzea helburu II

Zenb. – Nº: 118

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2020-21

Metodo zientifikoan oinarrituz eskolako baratza eta bertan eragiten duten fenomenoak aztertzeko tresnak sortzea eta praktikan jartzea eskolako ikasleei ikerketarako grina eta jakinmina sortuz.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

Lehen Hezkuntza

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto

Baratzan dugun negutegia egurrez eskalan egin eta eskolako patioan jarri. Bertako barazkien behaketa zuzena egin. Zer gertatuko da bertan landutako barazkiak 24 orduz argitan badaude? Negutegian eguzki plakan bidez bonbila piztuta mantendu.

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

·         https://sites.google.com/urkipe.eus/urkipe-herri-eskola-steam/ikasturteak

 

Ikastetxea:  012113  Urkipe Herri Eskola