STEAM

Ikastetxeen esperientziakExperiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 HERRIKO  PARKE BOTANIKOA, GURE IKASGELA

Zenb. – : 119

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuakObjetivos del proyecto

2020-2021

-              Hezkidetza eta prestakuntza zientifikoa sustatzea, eskola komunitate osoan  -    Irakasleek formazioa jasotzea, erakunde ezberdinetako adituekin (Berritzegunea, Ekogunea, Aranzadi…), landuko diren gaien inguruan, gidalerroak …  -    Berritzegunearen aholkularitza jasotzea  ikastetxean bertan,  hainbat baliabide sor ditzagun proiektu honen garapenerako: irakasle gida, eta lan koadernoak eta jarduera sortak ikasleentzat.  -                Ikasleengan bokazio zientifikoa inspiratzea, bereziki arreta jarri neska ikasleengan, estereotipoak deseginez eta emakumeen zientifikoen ekarpenak landuz (Berritzegunearen aholkularitza Hezkidetza mintegitik)   -        Ikerketa zientifikoan trebatu ikasleak, IKERKETA metodoa sustatzea  -                Herri Parke botanikoaren erabilera sustatu, bertan TAILERRAK antolatuz  -          Ikasgelako metodologiaren inguruko hausnarketa egitea, zientziaren irakaskuntzan oinarrituz.  -           Arazo egoerak planteatu, irakasgai ezberdinak integratuz  -     Burututako esperientzia positiboak sistematizatzeko urratsak eta erabakiak idatziz jasota geratzea

Etapa-mailakEtapa-cursos

Eskolako ikasle guztiak. HH 86 eta LH 108

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto

Eskola eremutik oso gertu dago herriko parke botanikoa. Azken ikasturteetan, natura heztearen garrantziaz ohartuta, gero eta gehiagotan joan dira eskolako ikasleak (batez ere Haur Hezkuntzakoak) eremu horretara. Esperientzia positiboa izan da beti eta onura nabarmenak atzeman dira ikaskuntza eremu guztietan eta oinarrizko konpetentzien garapenean.

Orain pausu bat haratago joan nahi da. Etapa guztietako ikasleetara zabaldu  nahi da eremu horren erabilera sistematikoa, parke botanikoa eskolako aire libreko ikasgela bat bihurtu nahi da.

Ikerketarako gune bilakatu nahi da,  disziplinarteko proposamenak aurrera eramanez. Bertan informazioa bilatu, hipotesiak egin, esperimentuak planifikatu, ereduak eraiki, lortutako emaitzekin bat datozen azalpenak proposatu, taldea lan egin, kideekin eztabaidatu eta ikasitako edo aurkitutakoa komunitatearekin partekatu, gizarteratu.

Ikerketa zientifikoan oinarritutako planteamendu metodologikoa garatu nahi da.

 

Gehiago ezagutzekoPara saber más

·         https://www.urmaelaeskolan.eus/jarduerak-urmaeletan#h.4jz1bmjarytn

·         https://www.urmaelaeskolan.eus/jarduerak-urmaeletan#h.lstb75kw12v0

·         https://www.urmaelaeskolan.eus/jarduerak-urmaeletan#h.h2ehiygf6676

·         https://lardizabal.eus/eu/orria/parke-botanikoa

·         ht

 

Ikastetxea:  012287  Lardizabal Herri Eskola

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png