STEAM

Ikastetxeen esperientziakExperiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 ROBOTIKA ETA BARATZA

Zenb. – : 123

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuakObjetivos del proyecto

HH- LH ETAPA OSOAN

STEAM hezkuntza- estrategia IUPan planifikatzea,.   STEAM hezkuntza – estrategia ikastetxeko Urteko Planean planifikatutakoaren arabera, Berritzeguneko aholkulariarekin jarraipena egitea.   STEAM hezkuntza – estrategia formazio aukera izatea eta horretarako proiektua aurkeztea.   Hezkuntza eskaintza aberasteko eta gure ikasleriari hobeto erantzuteko proiektua sendotzea   Teknologia, matematika konpetentziak eta beraiekin pentsamendu zientifikoa gure ikasleei era sistematikoan garatzen laguntzeko aukera, materialak, metodo eta proposamen berritzailea, baliabide didaktikoak eta estrategia praktikoak, irakasgaien ikas- irakaskuntza integratua, ikerketan oinarritutako ikaskuntza eta umeei egokitutako jarduera praktikoak burutuz plangintza eskaintzea.   Etapako curriculumeko oinarri teknologikoak lantzeko printzipio metodologikoak eta baita horiek ikasteari eta garatzeari buruzko teoriak ere ezagutzea.   Proiektua aurrera begira behar bezala definituta lantzeko, proiektuaren gauzaketa ebaluatzea indarguneak eta hobetu beharrekoak antzemanez eta hobetzeko proposamen berriak zehaztuz.   Ikasleriaren motibazioa eta ikasgiroa hobetzea.   Ikasleengan jakin- mina eta pentsamendu abstraktua,  esperimentaziorako zaletasun eta garapen praktikoa sustatzen dituzten jarduerak diseinatzea.   Dibulgazio zientifikoa, teknologikoa eta artistikoa sustatzea.   Emakumezko ikasleei zuzendutako jarduera espezifikoak diseinatzea.   Talde- lana eta lankidetza sustatzea STEAM ingurunearen oinarrizko zutabeetako bat den aldetik.    Hezkuntza-berrikuntzaren arloko eduki hezitzaileak eta didaktikoak sustatzea eta argitaratzea.   Irakasleen eta ikasleen curriculuma aprobetxatzeko irtenbide teknikoak bilatzea eta ematea.   Steam diziplinetan ikasleen parte-hartzea eta ikaskuntza hobetzea helburu duten kanpoko proiektuak babestea eta horietan laguntzea.   Ikasleen artean Steam diziplinek eskaintzen dituzten aukerak agerian jartzeko ekintzak bultzatzea, berdintasunaren eta emakumearen ahalduntzearen arloko oztopoak gainditzeko beharrarekin.

Etapa-mailakEtapa-cursos

HH, 1., 2. ETA 3. ZIKLOA

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto

Murumendi ikastetxean steam garatzen proiektuaren ildo nagusia, gure ikasleei ulertaraztea zientziak, teknologiak, ingeniaritza, matematikak eta arteak ez direla disziplina isolatuak,  gure gizarteko erronkei aurre egin ahal izan diezazkieten ikasleak ahalduntzen dituen erantzunkizunak abiapuntu izanik, robotika eta baratza bateratzen duen proiektuan murgildu gara, zeharkako zein diziplinako oinarrizko gaitasunak garatzen dituena.

Gehiago ezagutzekoPara saber más

·          

 

Ikastetxea:  012027  MURUMENDI HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png