STEAM

Ikastetxeen esperientziakExperiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 STEAM

Zenb. – : 146

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuakObjetivos del proyecto

2020-2021

Gure STEAM proiektuak gaitasun zientifikoan, gaitasun matematikoan eta gaitasun teknologikoan sakondu nahi du, hainbat tailer ezarriz.

Etapa-mailakEtapa-cursos

HH  eta LH

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto

Esperimentu-tailerretan lan egingo dugu eta metodologia zientifikoa gauzatuko dugu, ebatzi beharreko galderak eginez, planteatutako hipotesiak frogatuko dituzten esperientziak planifikatuz eta gauzatuz, eta horien emaitzak planteatutako egoera problematikoari erantzun bat emateko erabiliz, eta hori guztia modu kooperatiboan eta ikasteko gaitasun, erritmo eta estilo desberdinak kontuan hartuta.

Gaitasun zientifikoaren barruan, Zientziaren eta Artearen arteko harremana islatu nahi dugu. Zientzia eta aurrerapen zientifikoak teknika artistiko askoren eskurapenaren historiarekin batera doazela kontuan hartuta, hala nola objektuen egiturak, Optika, Argia, Soinua, etab. Ilusio Optikoak Hezkuntza Artistikoaren arloan ere landuko dira.

Gaitasun zientifikoa gaitasun teknologikoarekin osatzen da. Honek ikerketarako baliabide sofistikatuagoak eskaintzen dizkizu, bestela posible izango ez liratekeen emaitzetara iritsiz.

Errealitate areagotua sartu nahi dugu ikasgeletan, ezagutzak ulertzea eta gaitasunak eskuratzea erraztuko duten jarduera praktikoak eta esperientziazkoak egiteko, ikasleek ezagutza berriak aplika ditzaten gailu teknologiko baten bidez, hala nola errealitate fisikoari informazio digitala gehitzen dion Tablet bat. Horri guztiari esker, ikasleek hurbiletik ikus ditzakete gelan zuzenean, 3Dn eta modu interaktiboan eskuragarri ez dauden elementuak. Horrek erraztu egiten du ohituta gaudenaz bestelako ikuspuntu batetik ezagutza eskuratzea, ikasleen motibazioa areagotuz ikaskuntza-erritmoa indartzeko.

Gaitasun matematikoari dagokionez, esan dezakegu jarduera matematikoak gaitasun oso orokorrak garatzea ahalbidetzen duten prozesuak sortzen dituela; pentsamendu logikoa eta arrazoitzeko gaitasuna garatzen ditu, pertzepzio eta bistaratze espaziala ere hezten du, jarrera kritikoa estimulatzen du, intuizioa areagotzen du, sormena sustatzen du, lanean iraunkortasuna eta norberaren aukerekiko konfiantza.

Matematika manipulatiboko tailerrak sortuz, esperimentazioa eta praktika behar duten kontzeptu eta prozeduretan interesa piztu nahi dugu. Ikasleek problemak ebazten ikasiko dute. Arazoak konpondu behar dituzten egoeretan jarriko dira, eta gakoa sormenezko irtenbideak sortzea izango da, amore eman gabe.

Matematikako tailer horietan, irakasleek aukera izango dute ikaskuntza pertsonalizatzeko eta ikasleak zuzenean inplikatzeko. Tailerrak banaketa-uneetan egiten direnez, irakasle bakoitzak 8-10 ikasle izango ditu ikasgelan. Bakoitzak bere erritmoan lortuko ditu helburuak, eta irakasleek estrategia desberdinak eskaini ahal izango dizkiete guztiei, beren beharren arabera. Taldeko gainerako kideen lankidetza beti kontuan hartuta.

 

Gehiago ezagutzekoPara saber más

·          

 

Ikastetxea:  014153  CEIP URIBARRI HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png