STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 STEAM

Zenb. – Nº: 149

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2020/2021

asleen baliabideak zabaltzea ariketa eta irakasgai desberdinei aurre egiteko orduan, eta sormenezkoagoak eta malguagoak izatea planteatutako arazoak ebazteko orduan.  Ebidentzian oinarritutako arrazonamendua erabiltzea erabakiak hartzerakoan.  Konfiantza eta ezagutzak eskuratzea, XXI. mendeko trebetasunak garatu ahal izan ditzaten.  Eginez ikastea, alderdi praktikoa teorikoarekin konbinatzea, eztabaidekin, ikastearekin, ikertzearekin…  Pentsamendu zientifikoaren kultura sustatzea ikasleek erabakiak hartzeko.  Irtenbideak planifikatzea, sortzea, probatzea, aldatzea.  Irakasleen eta familien prestakuntza bultzatzea STEAM hezkuntzaren garapenean.  Estrategiaren koordinazio- eta jarraipen-mekanismoak abian jartzea.  Kultura zientifiko-teknologikoa zabaltzeko eta sustatzeko ekintzak bultzatzea.  Steam eremuko bokazio eta asmo profesionalak inspiratzea, ikasleei arreta berezia eskainiz, etorkizuneko erronken aurrean behar bezala prestatzeko.  Genero-aukeren berdintasuna bultzatzea.  Herrialdearen garapena gizon eta emakumeen artean gertatu beharraz hausnartzea eta kontzientziatzea.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

HH (3,4,5 URTE) LH (1-6)

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto

Sarreran adierazi dugun bezala, proiektu hau ikasturte honetan garatutakoaren jarraipen gisa aurkeztu dugu, eta, beraz, konpetentzia horiek Haur Hezkuntzatik landuko ditugu; izan ere, Lehen Hezkuntzako goi-mailako zikloetan lortutako emaitza akademikoetan zentratzeaz gain, gure Hobekuntza Plana hezkuntza-oinarritik aplikatu behar da, txikienak inoiz ahaztu gabe.

                Gure ikastetxean tailerrak egiten ditugu astero, berregituratutako arratsaldeetan, aurrez azaldutako gaitasunak lortzeko; horrela, Steam proiektua ikastetxeko ziklo guztietan gauzatzea lortzen da, eta hezkuntza-komunitate osoa inplikatu daiteke.

                Ikasturte honetako tailerren memoria egin dugu, haien gabeziak eta indarguneak kontuan hartzeko eta hurrengo ikasturterako berregituratzeko. Ondoren, tailer horiek zikloka nola egituratzen diren garatuko dugu, baita horiek egiteko beharko dugun materiala ere.

 

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

·          

 

Ikastetxea:  014395  RUPERTO MEDINA

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png