STEAM

Ikastetxeen esperientziakExperiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 Eskola ortua eta patioak: hezkuntza eta ikerketa espazioak

Zenb. – : 158

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuakObjetivos del proyecto

2020-21

Helburu zehatzak Ortuarekin/kanpoko espazioekin lotutakoak: ● Ortua, berarizko lan espazioaz gain, esperimentazio gune bihurtzea, prozesu zientifikoen behaketa eta gauzatze gunea. ● Eskolako patioak ere naturarekin eta zientziarekin harremantzeko espazioak bihurtu. • Naturarekiko afektibitate–loturak sortzen erraztea • Naturarekin eta bertako elementuekin ditugun erlazioak eta menpekotasunak ezagutzea (lurra , landareak , eta abar). • Lurrarekiko errespetua sustatzea, bizi–iturri bezala, eta lurra ez degradatzearen aldeko interesa garatzea. • Ingurune fisikoa aztertzea, bertako elementuak, erlazioak, antolamendua eta funtzioak ezagutzeko. • Nekazaritza–sistemak ezagutzea eta gure elikadura–mailako beharrak asetzeko beharrezkoa den garapen teknologikoa baloratzea. • Gure bizimoduak ingurugiroko arazoetan dituen eraginak ikertzea eta ezagutzea (laborantza–teknika eragingarriak, higadura, desforestazioa, eta abar.). • Elikagaia freskoak eta osasungarriak, ingurugiroa errespetatuz landutakoak, kontsumitzeak duen garrantzia baloratzea, kontsumo–modu desorekatuak eta zarrastelak baztertuz. • Ohiko kultura gastronomikoa baloratzea. • Lan fisikoarekin eta ahaleginarekin ohitzea. • Baratzea kudeatzeko orduan, erantzukizuna eta konpromisoa garatzea. • Talde–lanaren bidez, lankidetzarako jarrerak sustatzea, jarduerak planifikatzeko, baratzeko lanak antolatzeko, eta abar. Teknologia/diseinu/arte ● Egunerokotasunean eta beharren arabera, kanpo espazioan tresna teknologikoak erabili eta frogatzeko aukera izan. ● Ortuan eta patioetan sortzen diren beharrizanei erantzuteko tresnak diseinatu eta egin, zentsu estetikoa kontuan hartuta. ● Naturak artean izan duen eragina ezagutu eta inspirazio iturri bihurtu arte lanak sortzeko. ● Norbere espresio bide bezala, kanpo espazioetan arte adierazpen ezberdinak erabiltzeko aukera izan. ● Kanpo espazioan ere, eskola komunitatearen ekarpenak eta elkarlana sustatu: jantokikoak, aiton-amonak… ● Praktika eta adibide

Etapa-mailakEtapa-cursos

HH eta LH

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto

Lanaren oinarria eskola ortua izango da eta ortuarekin lotuta teknologia eta arte proiektuak egingo dira.

Gehiago ezagutzekoPara saber más

·          

 

Ikastetxea:  015020  Barrutia

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png