STEAM

Ikastetxeen esperientziakExperiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 Arte Hezkuntza sormena, irudimena, adierazpena

Zenb. – : 164

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuakObjetivos del proyecto

20-21

Helburu orokorrak            Arteak eta kultura bisual eta musikalak norberaren ideiak, sentimenduak eta bizipenak komunikatzeko eta espresatzeko ematen duten aukera ugariz ohartzea, eta horretan, komunikazio-gaitasunean, pentsamendu kritikoan eta autokonfiantzan aurrera egitea.  Arte-hizkuntzen oinarrizko teknikak, baliabideak eta konbentzioak ezagutzea eta erabiltzen jakitea eta teknologia berriek sormen-lanetarako ematen dituzten aukera ugariak aprobetxatzea.       Arte-adierazpenetan erabili ohi diren teknikek, baliabideek eta konbentzioek kultura bisual eta musikalean duten presentziaz ohartzea eta berori balioestea, arte-adierazpenok hobeto ulertu, haietaz are gehiago gozatu, eta erreferente estetiko berriak izateko.  Trebetasun intelektualez, ekimenez, irudimenez eta sormenez baliaturik, norberaren nahiz besteen sentimenduetan edo artelanetan oinarritutako ideiak birsortzea sormen-lanak aberasteko.                 Sormen-lan eta -proiektuak lantzean zenbait emaitza lortzeko beharrezkoak diren prozedurak planifikatzea, ebaluatzea eta egokitzea eta horrek guztiak dakartzan erronkez jabetzea.      Arte-adierazpenen eta kultura bisual eta musikalaren funtzio sozial ugariren berri jakitea eta adierazpenok guztiok norberaren eta besteen bizitzan duten presentziaz ohartzea, arteak gaur egun eta historian zehar gurean eta beste kultura batzuetan zer-nolako garrantzia duen eta izan duen ulertzeko.          Soinu eta irudietatik abiatuta sortutako ekoizpenek ingurune fisiko eta sozialarekin zer-nolako loturak dituzten azaltzea eta kritikoki aztertzea, ekoizpenok gizon-emakumeon bizitzan zer-nolako eragina duten ulertzeko.           Arte-jarduera kolektiboetan parte hartzea, jarduera horietan arduraz jokatzea eta guztien ekimen eta ekarpenak balioestea, taldean arte-lanen bat egitea helburu duten ekimenetan hain garrantzitsuak diren kooperazio-trebetasunak lantzeko.    Norberak egindako artelanetan konfiantza izatea, lanean emandako denboran norberak egindakoaz gozatzea, eta horrek guztiak norberaren eta talde osoaren hazkunde pertsonalari egiten dion ekarpenaz jabetzea, autoestimuan aurrera egiteko eta norberaren ideien eta sentimenduen berri emateko gaitasuna hobetzeko.                 Euskal Herriko nahiz beste herrialdeetako kultura-ondareko arte-adierazpenak ezagutzea eta balioestea; adierazpenok zaintzeko, babesteko eta etengabe berritzeko lanetan besteekin batera kolaboratzea eta horretan norberarenaz bestelako kulturetako pertsonekin lan egiteak eta esperientzia artistikoak trukatzeak guztiok aberasten gaituela ohartzea.

Etapa-mailakEtapa-cursos

HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto

Plan honen helburua oinarrizko hezkuntza-konpetentziak garatzea, eta gure ikasleak bizitzarako prestatzea da. Ikasle bakoitza norbera izateko, norbere burua osotasunez (gorputza, sentimenduak, pentsamenduak, hitzak, jokaerak, ekintzak…) ezagutu eta bere buruaz kontziente izatea, batez ere 4 esparru hauetan:

             Ikasitakoaren transferentzia bizitzako egoera pertsonaletara, sozialetara eta akademikoetara.

             ikasitakoaren aplikazioa, konpetentzietan oinarrituta irakaskuntza-ikaskuntza prozesua biderako sekuentzia didaktikoetan.

             Norbera izaten ikasteko pertsona osoaren garapena begiztatzen duen autorregurregulazioa.

             Emakumeak gizartean Steam munduan duten garrantzia azpimarratzea eta animatzea bertako parte izatera.

Helburu orokorra:

Gaur egungo arte garaikidearekin zerikusia duten heziketa testuinguruak proposatzeko gaitasunak irakasleengan garatzea eta, horren eraginez, ikasleen konpetentzia artistikoak, sormen prozesuak, espiritu ekintzailea eta gaitasun kritikoa suspertzeko goi mailako baliabideak eskaintzea. 

Beraz, aurkezten dugun proiektu honetan orain arte egiten izan ditugun ekintza guztiak aurrera eramango ditugu baina batez ere, ARTEAN  oinarrituko gara.

Gehiago ezagutzekoPara saber más

·         EZ DUGU

 

Ikastetxea:  014256  MANUELA ZUBIZARRETA HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png