STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 STEAM BOKAZIOAK EZAGUTUZ ETA ESPERIMENTATUZ

Zenb. – Nş: 19

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2020-2021

·         ​Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematiketako kontzeptuak aldi         berean eta era integratuan ikastea, ​diziplinarteko egoera praktiko eta aktiboak          sorrarazizetaarazoakebaztekometodologianetataldelaneanoinarrituz,​oinarrizko          zeharkako eta diziplinarteko konpetentzien garapena bermatzeko. ● ​Ikerketa zientifiko eta teknologikoa sustatzea, ​tailerretan, topaketetan,        elkartrukeetan eta lehiaketetan parte hartuz,​ikasleen eguneroko lana azalerazteko         eta balioesteko. ● ​Emakumeak matematikan, trebetasun artistiko eta sormenekoan eta hezkuntza         zientifiko eta teknologikoan egindako ekarpenak ezagutzea, ​hauei balioa emanez,         emakumeak, eta gure neskak, berrikuntzaren etadiseinuarenesparruetanirudikatu         daitezen. ● ​STEAM arloan inguruan ditugun proiektuak eta aukerak ezagutzea, ​inguruko          hezkuntza eragile, erakunde eta sare sozioekonomikoarekin lankidetzan jardunez,        etorkizuneko erronken aurrean behar dituzten konpetentziak garatu ditzaten.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

HH eta LH

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

2020-2021 ikasturtean STEAM proiektua, Goizeko Izarra Ikastolako hezkuntza komunitateak bere          osotasunean garatuko du, Goizeko Izarra Ikastolako STEAM batzordeak sustatuta eta ERASMUS+,           AGENDA 2030, Elkarbizitza batzordea, DEBEGESA, Debabarrenako institutu eta Lanbide Heziketako          ikastetxeekin lankidetzan.

 

Izan ere, STEAM proiektua, bai haur hezkuntzan bai Lehen Hezkuntzan zeharka landuko da, ondorengo              arloetan: matematika, euskara, gaztelania, ingelera, arte hezkuntza, natur zientziak, gizarte zientziak,           balio sozial eta zibikoak eta tutoretzan.Horretarako,GoizekoIzarraIkastolakoikasleetairakasleguztien              inplikazioa sustatuko da. Gainer,a ikasturtean zehar hezkuntza komunitate osoarekin (ikasle, familia,           irakasle, …); beste ikastetxe, institutu, Lanbide Heziketako eskola eta unibertsitateekin; eragile           soziekonomikoekin eta erakundeekin lankidetzanekintzak burutuko dira, adibidez, STEAM astea.

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

·         file:///C:/Users/ad012348ab/Desktop/STEAM%20PROIEKTUA%2020-21.pdf

 

 

Ikastetxea:  012348  GOIZEKO IZARRA IKASTOLA

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png