STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 Etxebizitza adimendua

Zenb. – Nº: 47

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

19 - 20 ( amaitu gabe, aurten jarraitu)

·         Pentsamendu zientifiko, teknologiko, artistiko eta matematikoaren kultura suspertzea.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

DBH 3tik - Batxi 2ra

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Proiektuak ikerketa teknologikoa izango du ardatz. Honen barruan hainbat aukera izanik

eraikuntza, 3D inprimaketa eta robotika garatuko dira gehien bat

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

·         https://doloresibarruribhi.eus/wp-content/uploads/2019/08/Dolores-Ibarruri-STEAM-proiektua-19-20.pdf

 

 

Ikastetxea:  014010  Dolores Ibarruri BHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png