STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 STEAM: KONPOSTA AZTERTUZ

Zenb. – NΊ: 48

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2019-20

·         • Zientzien oinarrizko kontzeptuak mundu naturalaren sistemekin eta prozesuekin erlazionatzea • Neskak animatzea proiektuaren ardura hartzeaz • Konposta bera sortzea • Bertan sortzen den bizitza zikloa behatzea eta aztertzea (mikroskopikoak diren bakterioak eta hondoak eta beren eragina aztertzea, hots, naturaren funtzionamendua aztertzea eta ulertzea. • Bertan egongo diren animaliatxoak behatzea eta aztertzea. • Hipotesiak botatzea eta baieztatzea (esperientzia desberdinak planteatuz) • Grafikoak eta taulak sortzea lortutako datuekin (temperatura, hezetasuna, …) • Curriculumaren barruan txertatzea egindako esperientziak (natur arloko testuinguruetan edo txokoetan). • Egindakoaren berri ematea gure sisteman dauzkagun baliabideak erabiliz (irratia, eskolako aldizkariak (Lumope, Txiki web), Web orrialdea, …

Etapa-mailak – Etapa-cursos

HH eta LH 3 4 5 6

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Gure Ikastetxeko Urteko Planean 18-19 ikasturtean Eskola Ortua Ekologikoarekin hastea eduki dugu helburuetariko bat, honekin batera hainbat ekintza curriculumaren barruan txertatzea, gure kontestuetan sartzea (landaretza, ikerketa, animaliak, ekosistemak, …).

Testuinguru honetan Eskola Ortuarekin batera konposta gaia jorratzea eta tratatzea era zientifikoan erabaki dugu. Naturan gertatzen dena eskolara ekarri nahi dugu eta ikasteko elementua bihurtu nahi dugu. Irakasleekin eta beste eragileekin (nekazaritza ekologikoko adituak) batera, ikasleek hausnartzen, aurreratzen, esaiatzen eta baieztatzen ikasiko dute, ondoren berriz pentsatu egin duten prozesuz jabetuko dira. Horrela ekintza ludikoetatik elkarrizketak, jakinarazpenak sortaraziko ditugu.

Gehiago ezagutzeko – Para saber mαs

·         https://drive.google.com/drive/folders/1f6eBtB1mhrX_MbEELWREoBIXqKmgdG3O?usp=sharing

 

 

Ikastetxea:  014308  CEIP ALLENDE SALAZAR HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png