STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 ETORKIZUNEKO "STEAM BARATZA"

Zenb. – Nº: 52

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2020-2021

·         Maila guztietako ikasleen artean teknologia eta zientzia arloko hezkuntza eta prestakuntza sustatzea, STEAM konpetentziak garatzen eta hobetzen laguntzeko eta ikasleak arlo horretako ikasketetara motibatzeko eta erakartzeko, neskengan arreta berezia ipiniz.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

1.DBH, 2.DBH, 3.DBH, 4.DBH, 1. eta 2. BATXILERGOA

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Ikerketa teknologikoan eta zientifikoan oinarrituta, baratza oinarri bezala hartuta, arazo egoera ezberdinak (lurraren pH analisia, azalera ezberdinen kalkuluak, planoak, 3D diseinua, hezetasun eta tenperatura kontrolatzeko zirkuituak, ...) planteatu ditugu eta prozesu teknologikoaren faseak aplikatuz irtenbidea diseinatu eta eraikiko da.

 

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

·         SITES bat eraikitzen ari gara baina oraindik osatutako materiala ez dago zintzilikatuta

 

 

Ikastetxea:  015092  IES MUSKIZ BHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png