STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 ESKOLAKO PENTSATEKAREN MUNDUA SORTUZ

Zenb. – Nº: 54

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2020-2021

·         Helburu Orokorrak 1- Aurrera eramaten diren ekintzetan interesa azaltzea. 2- Enpatia eta laguntasuna bezalako arloak indartzea 3- Arrazoinamendu logikoaren garapena indartzea, konbinazio matematikoak martxan jarriz. 4- Hizkuntza matematikoaren erabilera sustatzea. 5- Haurrak pentsamendu zientifikora bultzatzea 7-Jarduera ezberdinetan planteatutako erronkei irtenbidea bilatzen saiatzea 5- Norberaren sormena bultzatzea 6- Gailu teknologiko batzuk erabiltzen hastea pentsamendu logiko matematikoa indartzeko.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

3-6 URTEKO IKASLEAK

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Ekosistemen bidez lan egiten dugula aprobetxatuz, sortu berri dugun pentsateka munduaren eskosistema baliabide bikaina da pentsamendu logiko matematikoa, teknologikoa eta zientifikoa garatzeko. Honetaz gain, esperientzia aberasgarriak bizitzeko, eta, nola ez, jarrerak eta balioak garatzeko: iniziatiba, partaidetza, konpromisoa, erantzukizuna lantzeko erabat baliogarria izango da proeiktua.

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

·         https://sites.google.com/view/labalugaeskola/sarrera

 

 

Ikastetxea:  014445  EEI LA BALUGA

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png