STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 TRENBIDE ALTERNATIBOA

Zenb. – Nº: 58

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2020-2021

·         1. Ikasleek zientzia eta teknologiari buruz dituzten iritzia eta haiekiko zaletasuna hobetzea. 2. Ikasleak eguneroko zientzia eta teknologia errealarekin harremanetan jartzea. 3. Ikasleek metodo zientifikoaren prozedura zein proiektuen metodoa barneratzea. 4. Teknologia berriak eta ikerketa oinarri duten metodoak erabiliz zientzien irakaskuntza sustatzea. 5. Irudimena eta sorkuntza indartzea ikasleengan planteatzen zaizkien proiektuei irtenbide desberdinak aurkituz. 6. Proiektuak aurrera eramateko dituzten, baliabide digitalek eta teknologia berriek (sentsoreak, 3D inprimagailua,… ) informazioa eskuratzeko, ikerketak gauzatzeko … ematen dituzten aukerak baloratu. 7. Emakumeek ikerketetan bereziki eta beste arlotan izan eta duten parte eta lan hartzea balioztatzea aintzat hartzea. 8. Ikerketa txikiak gauzatzea. 9. Maketa bat diseinatu eta eraikitzea.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

4. DBH

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Maketa errealista (kotak, eskala eta legendarekin) eraikitzea, proposatutako konponbidearekin. Hau da, talde bakoitzak proposatuko duen trenbide “alternatiboa” agertzeaz gain, geltoki, trenbide-pasabideak, auzoak, etab. agertuko dira maketa horretan.

Modu berean, proiektuaren memoria idatziko da, jarraitutako pauso guztiak azalduz, eta azkenik, proiektuaren triptiko bat ere idatziko da, proiektuaren muina aurkeztuz.

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

 

 

Ikastetxea:  015095  IES ZALLA BHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png