STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 ROBOTIKA HAUR HEZKUNTZAN

Zenb. – Nş: 6

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2020-2021

·         1.         Zientziaren, matematikaren eta teknologiaren berezko prozedurak aplikatuz eta objektuaren, robotaren, propietateen ezagutza baliatuz, aurrez  zehaztutako problema bati erantzun egokia ematen jakitea eta helburua lortzea.  2.       Hurbileko errealitateko elementu garrantzitsuenak bereiztea eta definitzea: ingurunea eta izaki bizidunak, gizarte-taldeak, eskolako elementuak, kultura eta arte-adierazpenak, etab.  3. Norberaren ezagutzan sakontzea, nork bere pentsamena, emozioak eta ikaskuntza-estiloak erregulatzea, estrategiak bilatzen, gerorako eguneroko arazoei eta pertsonen bizitzarekin duten erlazioari buruzko erabakiak modu arduratsuan, autonomoan, genero berdintasunaren errespetuan, eta kritikoan hartu ahal izateko.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

4 ETA 5 URTEKO IKASLEAK

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Kontua ez da robotika ikastea, baizik eta ikasgeletan duen hezkuntza-ahalmen guztia aprobetxatzea, txikienek, lehenengo hezkuntza-mailetatik eta modu ludikoan, konpetentziak gara ditzaten “adierazpen-, komunikazio- eta sorkuntza-modu berri baten bidez, eta, horretarako, musika-, arte., ikus-, zientzia-, matematika- edo hizkuntza-ondare erabil dezaten”. Ez da robotika ikastea, robotikarekin ikastea da.

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

 

 

Ikastetxea:  012201  CEIP ALTZA SJC HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png