STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 INTSEKTUEN ATERPEA

Zenb. – Nş: 61

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2019-2020 eta 2020-2021

·         Ikasgelako metodologiaren inguruko hausnarketa egitea, zientziaren irakaskuntzan oinarrituz. Bizitzaren eremu desberdinetako STEAM proiektuen lanketa gauzatzea, bokazio zientifikoa sustatuz eta genero-ikuspegia kontuan hartuz.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

LH3.maila

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Ikasturtean zehar, Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloko ikasleekin egin

diren irteeretan, baita jolas garaitan ere, ikasleek intsektuen inguruan

jakin-mina agertu dute. Beraien interesetatik abiatuta intsektuen aterpe bat

egitea proposatu da:

Zer da intsektuen aterpea?

Nola egingo dugu?

Zer material behar dugu?

Non kokatuko dugu?

 

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

·         https://issuu.com/irakaslesamaniego/docs/intsektuen_aterpea

·         https://twitter.com/SamaniegoTolosa/status/1327204134580342784

 

 

Ikastetxea:  012244  FELIX SAMANIEGO HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png