STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 HAZIEN LABORATEGIA ETA ESKOLA BARATZEA

Zenb. – Nº: 7

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2019-2020

·         1.         Natura-inguruneko elementuak ezagutzea, zaintzea eta esperimentatzea esku-hartze zuzena izanik; arazo-egoerak identifikatzen, planteatzen eta ebazten, banaka nahiz elkarlanean metodologia zientifikoaren estrategiak erabiliz.  2.      Banaka edo taldean, matematikako ezagutza, kalkulua, geometria, teknologiak … erabiliz, Natur gelan eta baratzean sortzen diren arazoak eta ekintzak erabakitzea.  3.      Taldeko arte-lan eta sormen-lanetan gogotsu parte hartzea, norberaren ardura betetzen, ekarpenak balioesten, proiektuak diseinatzen eta burutzen, talde-kohesioa lantzeko.  4.    Norberaren eta besten ezagutzan sakontzea, natura-inguruneko elementu bat dela jabetzea, oreka ekologikoa errespetatzeko eta zaintzeko.    5.         Euskal nekazal munduan parte hartzea, baserrietan, Natur gelan eta baratzean ikertzen, beraiek landatutako produktuen uzta biltzen, gero, eskolako pertsonei eta beraien familiei erakusteko.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

2. MAILAKO ETA 4.MAILAKO IKASLEAK

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Altza ikastetxeak aurkezten duen proiektu honen bitartez honako konpetentziak garatzea nahi ditu: Zientziarako konpetentzia. Naturaren zientziak, Matematikarako konpetentzia eta Arterako konpetentzia. Zehar konpetentzi batzuk ere landuko dira proiektu honetan; Elkarbizitzarako konpetentzia eta Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.

Curriculumean agertzen diren Lehen Hezkuntza etapako helburuak eta helburuak lortzeko zenbait eduki kontutan hartu ditugu proiektua diseinatzerakoan.

Gehiago ezagutzeko – Para saber más

 

 

Ikastetxea:  012201  CEIP ALTZA SJC HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png