STEAM

Ikastetxeen esperientziakExperiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 ROBOTIKA GOBEA ESKOLAN

Zenb. – : 78

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuakObjetivos del proyecto

2020-21

Bizitzako alor eta  eta egoera pertsonaletan, sozialetan eta akademikoetan arazoak eraginkortasunez konpontzeko beharrezkoak dira STEAM konpetentziak eskuratzea; eta gure ikasleek bizitzako alor eta egoera guztietan integratuz berauek lorzteko aukera izango dute, gero beharrezkoa dutenean eta modu egokian aplikatu ahal izateko.

Etapa-mailakEtapa-cursos

HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto

Pentsamendu teknologiko eta zientifikoaren kultura suspertzea da gure helburua, ikasleei eguneroko arazoak arrazoiketa erabiliz ebazten lagundu ahal izateko; beti ere, eskolako metodologiaren oinarrietako batzuk erabiliz: ikasketa Kooperatiboa, aktiboa, manipulatiboa eta esperimentala. Haur Hezkuntza: Bee Boot Robotak. 3 edo 4 ikasleetako taldeetan banatuta. Irakasle bat egoteaz gain, LHko 1. zikloko ikasleak dira gidari eta haiek antolatzen dituzte saioak, HH-n lantzen ari diren proiektuan oinarrituz.

LHko 1. zikloa: Blue Boot robotak erabiliko dituzte. Astean ordu eta erdiz, zientzia eta robotika tailerrean, 3 ikasleko taldeetan. Irakasle bat eta maila altuegagoetako ikasleak arduratzen dira taldeetaz.

LH 2. zikloa: Blue Boot, Probot eta WE DO 2.0 robotekin arituko dira. Astean behin ordu eta erdiz, zientzia eta robotika tailerrean, 3 ikasleko taldeetan. Irakasle bat eta maila altuegoetako ikasleak arduratzen dira taldeetaz.

LH 3. zikloa: SCRATCH, Lego WE DO 2.0 eta Probot robotekin aritzen dira, gelan dauden tabletez baliatuz ikasleak 4 taldetan banatuta daude. Bi irakasle arduratzen  ira taldeaz.

 

Gehiago ezagutzekoPara saber más

·          

 

Ikastetxea:  010049  CEIP GOBEA HLHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png