STEAM

Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

https://steamgune.euskadi.eus/image/layout_set_logo?img_id=84563&t=1613040565898

 Ikusmen urritasuna eta irrisgarritasuna Zarautzen

Zenb. – NΊ: 8

Ikasturtea - Curso

Proiektuaren helburuak – Objetivos del proyecto

2019-2020

·         Proiektuaren helburu orokorrak hauexek dira:   •     Ikasleek ikusmen urritasuna duten pertsonen errealitatea ezagutu eta pertsona hauek egunero gizarteratzeko dituzten oztopoez jabetu, AGI Elkartearen eskutik.   •            Elementu eta pieza tekniko konplexuak diseinatu 2D eta 3Dn, ordenagailuan, Inskape eta FreeCAD programa askeak erabilita.  • Braille kodea adierazi 3D programaren bidez, Braille kodearen arauak jarraituta.   •            Braille kodea inprimatzeko teknikak aztertu, ezagutu eta ondoren, 3D diseinuak inprimatu.  •     3D inprimagailuaren oinarrizko egitura, elementuak eta funtzionamendua ezagutu eta azaldu. Inprimagailuaren atal estrukturalak, mekanikoak eta kontroladoreak ezagutu eta deskribatu.  •  3D inprimagailua erabiltzeko oinarrizko aginduak zuzen erabili, inprimagailuaren pantailaren menua erabilita. Horretarako, inprimagailuaren menuaren zehar zuzen nabigatu eta aginduak identifikatu.  •    Laser bidez ebakitzeko makinaren oinarrizko egitura, elementuak eta funtzionamendua ezagutu, Zarauzko Openlab maker espazioan.  •           Hardware eta software askea aintzat hartu eta, horien garapenaren hainbat aspektu adierazi eta ezagutu. Reprap eta maker kulturaren berri izan, baloratu eta teknologiaren ezagutza zabaltzeko eta demokratizatzeko duten eraginaz jabetu. Zarauzko Fablab maker espazioa ezagutu eta erabili.  •           Ikasleek, lan-taldean, AGI Elkarteak lagunduta, Zarauzko esparru publikoen irisgarritasuna aztertu. Itsuek topatzen dituzten oztopoak detektatu eta horiek gainditzeko proposamenak egin.  •           Ikasleek, lan-taldean eta proiektuen metodoa jarraituta, teknologia tailerrean, ikusmen urritasuna dutenen oztopoak gainditzen lagunduko duten objektu tridimentsional egokituak diseinatu, ordenagailuan eta software aske egokia erabilita, eta ondoren 3D inprimagailua eta laser bidez ebakitzeko makinaren bidez fabrikatu objektu horiek.   •           Ikasleek, lan-taldean, diseinatutako egokitzapenak esparru publikoan ezartzeko beharrezkoak diren gestioak burutzea, erakunde publikoen aurrean.  •        Lan-taldean, proiektu osoaren plangintza egin eta dokumentatu txosten teknikoan.  •   Proiektuan beharrezkoak diren software- eta hardware-baliabideak, makinak, materialak eta lan-tresnak zuzen eta egoki erabili eta horiek guztiak arduraz zaindu.  •         Egindako lana ebaluatu, prozesuan zehar eta prozesuaren amaieran, eta jatorrizko diseinuarekiko desbideratzeak hauteman eta dagozkion zuzenketak egin.  •           Lan-taldean, taldekideen ideiak eta iritziak entzun eta baloratu, taldekideak lagundu eta bakoitzaren lana aintzat hartu.   •    Genero-berdintasuna kontuan hartuta, lan-taldean ardurak eta zereginak banatu eta planifikatu.  •          Ezagutza zientifikoa baliatu, gizakiaren jarduerak eta beharrak zehazki interpretatzeko, eta zientziaren, teknologiaren, gizartearen eta ingurumenaren arteko interakzioak ikuspegi kritikoz aztertzeko, eta garapen iraunkorraren alde modu aktiboan eta arduratsuan parte hartu.

Etapa-mailak – Etapa-cursos

Batxilergoko 1.mailako ikasleak, 4 talde.

Proiektuaren azalpen laburra - Resumen explicativo del proyecto 

Gizakiok  ikusmenaren bidez, gehien bat, antzematen dugu mundua; eta, horren arabera, eraiki eta antolatu egin ditugu ingurunea, herriak eta hiriak. Ikusmen urritasuna duten pertsonek, beraz, ingurunearekin erlazionatzeko eta gizarteratzeko hamaika traba aurkitzen dituzte.

Horrela, erraza al da itsu eta ikusmen urritasuna duten pertsonentzat Zarauzko zerbitzu zein garraiobideak erabiltzea? Zer-nolako oztopo eta mugak aurkitzen dituzte herriko kale eta eraikin publikoetan?

Gehiago ezagutzeko – Para saber mαs

·         2018-2019 ikasturtean ere STEAM proeiktua egin genuen ikastetxean Zarauzko Ondare Eskultorikoa

 

 

Ikastetxea:  012292  LIZARDI BHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png