LIDERGOA – SAREAK

ESKOLA ANTOLAKETA eta HEZKUNTZA SAREAK

Eskola lidergoa kalitatezko hezkuntza garatzeko oinarrizko faktorea da.

Oinarrizko gaitasunak