etxera

Kulturartekotasuna

 

Taldeko kideak

Joseba Ibarra Bustinza -> joseba.ibarra@berritzegunenagusia.eus

 

Lan esparruak
  • Ikastetxeetan -curriculumean, jardueretan…- kultura arteko ikuspegia sendotzea, guztien aukera-berdintasuna eta eskola-arrakasta bultzatuz eta diskriminazioak baztertuz.
  • Berritzeguneetako Aholkularien arteko elkarlana bultzatzea, hezkuntza-komunitatean eta gizartean oro har dagoen kultur aniztasunari erantzun egokia eman dakion.
  • Esku-hartze orokorreko proiektuetan eta Hizkuntza Indartzeko zein Kulturarteko Dinamizazio-proiektuetan ari diren irakasleen lanari euskarri eta laguntza emateko prestakuntza, tresnak, baliabideak… ematea.
  • Bai administrazioko eta bai administrazioz kanpoko eragile eta erakundeekiko elkarlana bultzatzea.

 

Ikastaroak
  • Ulergarritasunaren bidean”, HIPIei eta irakasle guztiei zuzendua, bereziki HIPI berriei (irailaren 22, 23 eta 24an).
  • "Kulturarteko Hezkuntza praktikan” online-ikastaroa (Prest_Gara, B72).