Ikastetxeen esperientziak – Experiencias de centros

 Esatearen ederra (Prosodia)

Zenb. – Nº: 124

Norentzako? – Digido a…

Kop. –

Data - Fecha

Denbora - Tiempo

Gaia/k – Tema/s

Oharrak – Notas

DBHko klaustroari

25

2020ko urtarrila eta otsailan

20 ordu ( 10 presentzialak eta 10 ez presentzialak)

Irakasleen formazioa ---- Formación del profesorado

Irakurtzen ikasi - Aprendizaje de la lectura

Helburuak - Objetivos

Lan-Edukiak – Contenidos de trabajo

Behar ditugun materialak – Materiales necesarios

Euskararen prosodia eta doinua automatizatzea, irakurketa zuzena eta bizia egitea, ikasitakoa ikasgelan aplikatzea, ikasleei ahots gorako jardunak zuzentzea eta jarraibideak ematea ahoskera lantzeko.

- Atal fonetikoak

- Erritmoa

- Intonazioa eta ahoskera egokia

- Prosodiako oinarrizko ezagutzak mezuak modu ulerkorrean transmititzeko.

 

Mikroa, testuak, atrila, grabagailua, bozboragailua

Deskribapena – Descripción

Prosodia gramatikako atal bati deritzo eta bertan hitzen ahoskera egokiari egiten zaio erreferentzia. Ahozko komunikazioan esku hartzen duten atal fonetiko guztiak hartzen dira kontuan. Prosodiak gure hitzei emandako erritmoarekin zerikusi zuzena du, eta mezu baten erritmoak sintaxiarekin bat etorri behar du. Hori dela eta, esan daiteke prosodiaren barruan erritmoa, intonazioa eta ahoskera egokiak kontuan hartzen direla mezuak modu egokian transmititzeko. Honen inguruan, “Esatearen ederra” formazioa burutu dugu ikasturtean zehar klaustro osoa partaide izan delarik, oso garrantzitsua baita prosodiako oinarrizko ezagutzak izatea gure mezuak modu ulerkorrean transmititu ahal izateko. Bide batez, oinarrizko ezagutza horiekin gure ikasleen ahoz gorako irakurketa zuzentzeko irizpide sendoak izango baititugu.

Lotura interesgarriak -  Enlaces interesantes

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B7faE3jp075KV19aemdyTW1iZG8

Ikastetxea: Egape Ikastola BHI

https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png